ALAMIN kung anu-ano ang in-demand jobs sa larangan ng construction at ang mga kurso o pagsasanay na maaari mong kunin upang maging skilled o qualified sa ilang mga in-demand na trabaho.

2

3

4

5

Ang mga in-demand jobs ay na-identify mula sa isinagawang focused group discussion na inilunsad ng TESDA para sa Build,Build, Build.
Dinaluhan ito ng ng mga opisyal mula sa iba’t-ibang national government agencies, industry experts, contractors at iba pang may kinalaman sa construction industry.

#BuildBuildBuildSaTesda
#TesdaAbotLahatšŸ¤²